You are here

Hlajenje s centraliziranimi sistemi

Sistem je poljubno razširljiv na x zunanjih in x notranjih naprav glede na potrebe objekta. Vezava notranjih naprav je podobna vezavi centralnega ogrevanja, saj kompletni prenos poteka preko dveh cevi oz. treh, s čimer je omogočeno istočasno ogrevanje in hlajenje.
 
VRV sistem Daikin